posturologi

Posturologi

Læren om menneskets positur

Posturologi er en ny behandlingsform for smerter og forstyrrelser i rygg, nakke og ledd. Det er tre forskjellige grupper med plager som kan oppstå ved forstyrrelser i kroppens posturologiske system.
Skjevheter og smerter
Gjelder 80% av alle som har f.eks. gjentatte nakkesmerter, ryggsmerter, skiveutglidninger, kronisk hodepine, migrene, kroniske leddbetennelser (ikke revmatiske), slitasjer, kroniske idrettsskader etc.
Balanseproblem
Balanseproblemer (med unntak av svimmelhet hvor alt går rundt).
Kognitive problemer
Konsentrasjonsproblemer, innlæringsproblemer ca 80 % av alle med dysleksi har et posturologisk problem, og de fleste depresjoner hvor pasienten ikke har en spesifikk årsak til sin depresjon.
Muskulære skjevheter i holdningen (bekken og skulderparti) kan føre til hodepine, nakkesmerter, svimmelhet og ryggplager. Ved hjelp av posturologisk behandling kan man redusere eller fjerne skjevheter.

Kroppsholdningen opprettholdes av tonisk muskulatur (ikke viljestyrt). Verken trening, massasje eller vilje kan regulere den toniske muskulaturen. Feil kroppsholdning kan forårsake de fleste typer muskel- og skjelettplager.
Vanlige årsaker til at det oppstår feil holdninger kan være:
Samsyn/skjeling
Bruk av feil skotøy
Feilstilling av føtter
Feilaktig informasjon fra trykkreseptorene under føttene
Spenninger i kjeven
Tilstander som ofte har en posturologisk årsak:
Fot-, ankel-, kne-, lyske- og hoftesmerter
Nakke- og skuldersmerter
Migrene/hodepine
Dysleksi
Bekkenløsning
Feilholdning
Svimmelhet/ustøhet
Gjennom grundig testing finner man ofte en eller flere årsaker. Behandlingen går ut på å korrigere ubalanse i det posturale systemet. Man leter alltid etter årsaken, og ved å korrigere denne vil kroppsholdningen rettes og smerten vil reduseres eller forsvinne helt.

Til behandling benytter vi laser, nåler og evt posturologiske såler med innlagt chip for stimulering av reseptorene under føttene.

Hva er Posturologi

Posturologi er studiet av det posturale systemet og kroppens toniske muskulatur. Det vil si kroppens stilling og de sensorene kroppen bruker for å informere hjernen/sentralnervesystemet om ubalanser i kroppsholdningen.

De viktigste sensoriske receptorene som er ansvarlige for hvordan hjernen organiserer informasjon om stilling er: 1) Huden under føttene som forteller hjernen om fotens stilling på bakken og dermed hvordan kroppen skal stille seg inn. 2) Øyets muskulatur som informerer hjernen om hodets stilling.
3) Det indre øyet opplyser hjernen om hodets plassering i forhold til kroppen.

Mange mennesker har føtter som ikke tråkker jevnt på bakken og øyne som ikke samarbeider godt nok, dette kan føre til skjevheter i kroppsstillingen som igjen over tid kan gi ulike plager. Så mye som minst 75% av feilstillinger i kroppen kan ha opphav i feilinformasjon fra kroppens receptorer. Hvis ikke disse blir korrigert vil problemer bli tilbakevennende eller kroniske.
Posturologien er den eneste behandlingsformen som på en effektiv måte beskjeftiger seg med den toniske muskulatur, den muskulaturen som gjør at vi kan holde oss oppreist. Den toniske muskulaturen er sterkt påvirket av det autonome nervesystemet som er avhengig av input fra øye og fot. Feil input gir feil kroppsstilling og dermed smerter, slitasje osv.

Posturologiens fokus på samsynet, føtter og kjeve er selve grunnlaget for de relativt enkle teknikkene som gir hurtig og varige resultater.

Priser

Vi har følgende priser på denne behandlingen.

  • 700,- Konsultajon

Har du spørsmål om posturologi?

Send oss en melding.

Andre behandlinger