posturologi

Myoreflexterapi

Myorefleksterapi er effektiv ved alle typer muskel- og skjelettlidelser

Tidligere skader og plager som pasienten har opplevd, står sentralt i denne behandlingsformen, da det kan ha ført til et endret muskulært bevegelsesmønster hos pasienten. Når en skade oppstår endrer kroppen måten den belaster de aktuelle musklene eller skadeområdet på.

Denne endringen i bevegelse er normal og logisk fordi kroppen (muskulaturen) prøver å unngå å provosere eller ytterligere bryte ned vevet i skadeområdet. Dersom en slik skade vedvarer, er det sannsynlig at kroppen danner nye bevegelsesmønstre for å minimere ytterligere skade. Det endrede bevegelsesmønsteret kan bestå selv etter at smerten fra den opprinnelige skaden avtar, noe som kan føre til asymmetrisk muskeltonus mellom de ulike musklene og deres tilhørende muskelbaner, noe som disponerer for nye skader.
Myorefleks terapi er effektiv mot lidelser som
Nakke- og ryggproblemer
Skulder-, arm-, hånd-, hofte-, kne-, og fotproblemer
Ledd- og muskelsmerter
Senebetennelser (akutte og kroniske)
Hodepine, migrene
Kjeveproblemer

Myorefleksbehandling

Målet med myorefleksbehandlingen er å påvirke ubalanse i muskeltonus for å forhindre dysfunksjonelle bevegelsesmønstre. Det gjøres gjennom manuell behandling av nevromuskulære punkter slik at ubalansen i de involverte musklene normaliseres.

Behandlingen består av manuell muskelbehandling etter den tyske legen Dr. Kurt Mosetter, som har til hensikt å lindre smerte og øke pasientens funksjon ved å regulere det nevromuskulære system. Behandlingsformen har vært praktisert i over 20 år i Tyskland, og ble i 2014 godkjent som Masterutdanning ved Universitet i Berlin og Frankfurt am Oder. Behandlingsformen ble etablert som et eget konsept i 1990.


Behandlingen har i stor grad fokus på muskelkjeder. Muskelkjeder er en samling av flere muskler som støtter samme funksjon, enten det er i forbindelse med bevegelse eller som stabilisering. Tanken er å ikke se på muskler som individuelle enheter som jobber uavhengig av hverandre, men heller se deres bevegelser i helhet utført i funksjonelle og daglige aktiviteter, og hvordan pasienten med sitt nåværende problem er påvirket og begrenset i dette aspekt.

Det fokuseres på at musklene jobber i et samspill med hverandre for å gi en mest mulig funksjonell bevegelse, selv om det kompenseres for tidligere skader. Terapeuten analyserer og avdekker hvilke bevegelsesmønstre som er hindret, og identifiserer hvilke muskler og tilhørende muskelkjeder som er hemmet. Den påfølgende behandlingen har som mål å reaktivere de musklene som spenner seg og hemmer de normale bevegelsene.

Priser

Vi har følgende priser på denne behandlingen.

  • 700,- Konsultasjon

Har du spørsmål om Myorefkex Terapi

Send oss en melding.

Andre behandlinger